Vitajte na stránkach obce Hromoš

7.6.2023

MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.9.5.2023

Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných

Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene.
Diviak bol nájdený uhynutý v katastri obce Plavnica.
Nálezcom uhynutého diviaka je Poľovnícke združenie PLAVNICA .


     
201512262142470.zmluvne
     
201512261909370.zmluvne

Úradná tabuľa

1.6.2023

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

21.2.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec

Obec Hromoš a miestna časť Kozelec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec
za rok 2022 je 61,79 %.


Sadzba poplatku pre rok 2023 (od 01.03.2023 do 28.02.2024) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 11 €/t.

14.11.2022

REFERENDUM 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

14.11.2022

REFERENDUM 2023

Emailová adresa na účely podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia.

10.11.2022

REFERENDUM 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre hlasovanie v REFERENDE v roku 2023.

Fotogaléria

Veľká noc 2009
Veľká noc 2009