Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 14.07.2023 VZN - 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 626.14 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2022 23.05.2023
VZN-3/2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. 14.12.2022 vzn-3-2022-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady. - 534.41 kB
VZN 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie 14.12.2022 VZN 5-2022 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie - 397.76 kB
VZN 4/2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe 14.12.2022 VZN 4-2022 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe - 336.48 kB
Pozvánka na OZ 06.12.2022 pozvanka - 627.64 kB
Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2023 05.12.2022 pkc - 871.94 kB
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025 29.11.2022 01 návrh 2023-príjem - 404.17 kB
Návrh VZN 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp 28.04.2022 NÁVRH-Hromoš-VZN_1_2022-náhradné_zásobovanie - 156.36 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2021 20.04.2022