Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenia obecného rozhlasu

6.10.2015

6.10.2015

Oznamujeme občanom ktorí majú záujem zúčastniť sa 2.ročníka "Obecného plesu", ktorý sa bude konať 2.1.2016 v Hromoši, aby si predbežne nahlásili rezerváciu na obecnom úrade u p.Sekerákovej, z dôvodu nižšej kapacity miest ako minulý rok.


6.10.2015

6.10.2015

Taktiež upozorňujeme vlastníkov psov, ktorých majú pustených a behajú po obci, aby si ich zatvorili a tým predišli sankciám.


6.10.2015

6.10.2015

Pripomíname občanom, ktorí nemajú uhradené miestne dane a poplatky za rok 2015, aby ich čo najskôr uhradili z dôvodu vysokej hodnoty neuhradených daní.


6.10.2015

6.10.2015

Pri príležitosti "Dožinkových slávnosti" a "Mesiaca úcty k starším", Vás pozývame dňa 11. októbra- teraz v nedeľu o 15.00 hod.do kultúrneho domu, kde si pre Vás pripravili deti zo základnej školy s materskou školou tu v Hromoši kultúrne vystúpenie. Každý prítomný občan v dôchodkovom veku, obdrží malú pozornosť.Po kultúrnom vystúpení bude podávaný guláš.


17.9.2015

17.09.2015

Pripomíname členom JDS v Hromoši, že zajtra o 8.00h ráno bude brigáda pri ktorej sa bude čistiť parkovisko v časti Hromoša pod Hubou a následne sa natrie prístrešok na víkendovej lúke. Stretnutie žien z dolnej časti obce bude o 7.45 hod. pri Obecnom úrade. Ostatní členovia sa stretnú o 8.00 hod. na moste pri č.d. 40.


17.9.2015

17.09.2015

Starosta obce ďakuje členkám JDS v Hromoši p. Jolane Harčaríkovej a p. Márii Bebkovej, za pomoc pri natieraní oplotenia obecného cintorína.


11.9.2015

11.09.2015

Pri príležitosti ukončenia projektu "Obnova Obecného úradu v Hromoši" , Vás všetkých srdečne pozývame dňa 13. septembra o 16.00 hod. do kultúrneho domu na vystúpenie folklórneho súboru Ľubovňan a speváčky ľudových piesní - Anny Servickej. Po skončení vystúpenia bude krátka verejná schôdza.


8.9.2015

8.9.2015

Z dôvodu že prebieha kosenie cintorína, prosíme občanov, nech si prídu vyhrabať a vyčistiť okolie hrobov svojich príbuzných.


8.9.2015

8.9.2015

Urbárna spoločnosť Hromoš oznamuje svojím podielníkom, kto má záujem o kúpu palivového dreva - buku a mäkkého ihličnatého dreva na odvoznom mieste (sklade), nech to nahlási u lesného hospodára, alebo u pokladníka - p. Štefana Dulina. Cena dreva je - buk - 40,- €/1m3, smrek a jedľa - 20,- €/1m3.

Nastavenia cookies