26.01.2016

Prosíme všetky deti, ktoré sa pohybujú po obci vo večerných hodinách - po zotmení, aby zvýšili svoju opatrnosť a pokiaľ možno nechodili po obci sami, ale vo dvojiciach a prosíme taktiež rodičov aby na svoje deti dohliadali keď sú vonku. V poslednom období sa po okolí pohybujú cudzí ľudia s dodávkami, preto by sme radi predišli akýmkoľvek nepríjemnostiam.