Rekonštrukcia obecnej knižnice

31. október 2017

„V dnešnom pretechnizovanom svete sa čoraz menej mladých ľudí venuje čítaniu. Je všeobecne známe, že čítanie kníh rozširuje obzory, cvičí pamäť a sústredenie, rozširuje slovnú zásobu, učí nás, pri knihe relaxujeme. Dnešné deti sedia zatvorené v izbe pri počítači. Naším zámerom bolo vytvoriť príťažlivé a kultúrne prostredie s výberom zaujímavých knižných titulov, ktoré by lákalo deti stráviť tam čo najviac času. V spolupráci s jednotou dôchodcov im chceme pripravovať spoločné stretnutia, kde budú starí rodičia čítať svojim vnúčatám, viesť diskusie na rôzne témy. Týmto spôsobom chceme aj našich starších občanov zapojiť do aktivít s mládežou, aby sa necítili odstrkovaní a vylúčený zo spoločnosti.“ Zrealizovali sme : - materiálne vybavenie miestnosti , - nákup kníh - rekonštrukcia priestorov Dotácia Slovenskej sporiteľne : 2 600,00 EUR Celkové náklady : 3 256,50 EUR