3.3.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú túto sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.Tu v Hromoši je volebná miestnosť číslo 1 v malej sále Dome kultúry, a v Kozelci je volebná miestnosť číslo 2 v Požiarnej zbrojnici. Tí občania, ktorý v deň volieb budú mimo obce a chcú voliť inde majú možnosť požiadať hlasovací preukaz najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr zajtra 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.