Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti

Vážení občania, počas najbližších dní bude do vašich poštových schránok doručené Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti. Čestné vyhlásenie je potrebné doložiť k nakladaniu s odpadmi pre všetky domácnosti z našej obce. Po doručení si Čestné vyhlásenie preštudujte a následne vyplňte. Ak je to možné, prosíme Vás, aby ste vyplnené tlačivo doručili na obecný úrad alebo do poštovej schránky obecného úradu ( biela schránka na budove Hasičskej zbrojnice). V prípade, že potrebný dokument nemôžete odovzdať osobne alebo pomocou inej osoby, nechajte si vyplnené tlačivo u seba doma a po telefonickej dohode pracovníci obecného úradu Vás navštívia v domácom prostredí, aby ste tlačivo odovzdali. Termín odovzdania je do 6. augusta 2021.