Deň s policajtmi

5. jún 2012

Dňa 5.6.2012 prišli do našej MŠ policajti v sprievode svojho verného pomocníka - psa. Prišli, aby nás oboznámili s prácou polície a psov pri zadržaní páchateľov ( zlodejov, narušiteľov zákona,utečencov a pod.), ale aj ich prácou pri záchrane ľudí pri zasypaní a pri hľadaní stratených ľudí. Policajti deťom predviedli špeciálny výcvik psa, jeho poslušnosť a reakcie na povely. Húkaním sirén a majákov nás síce trochu vyľakali, ale napravilo zaujímavé rozprávanie a ukážky pomôcok s ktorými policajti pracujú denne,aby ustrážili našu bezpečnosť.Na záver deti dostali darček, plyšovú zebričku pomocníčku a reflexné pásky , ktoré deťom sa páčili a preto policajtov odmenili potleskom. Deťom zostalo veľa nových zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.