INFORMÁCIE O POPLATKOCH TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Správca miestneho poplatku stanovil cyklus vývozu komunálneho odpadu pre rodinné domy a bytové domy podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu na adrese takto: vývoz 1x mesačne 1. Obec Hromoš stanovuje sadzbu: a) osoby prihlásené k trvalému pobytu na adrese vo výške 0,0684 € za osobu a kalendárny deň (25,00 € za osobu a kalendárny rok/365 dní) s nárokom na 5 vývozov 110 litrovej nádoby/vreca v cene poplatku. Domácnosti podľa počtu osôb budú mať zabezpečené vývozy TKO: - 1 osoba 5 vývozov (vrecia) - 2 osoby 10 vývozov (vrecia) - 3 osoby 12 vývozov + 3 vrecia - 4 osoby 12 vývozov + 8 vriec - 5 osôb 12 vývozov + 13 vriec - 6 osôb 12 vývozov + 18 vriec - 7 osôb 12 vývozov + 23 vriec b) možnosť doplatku za množstevný zber pre jedno a dvoj členné domácnosti: - 1 osoba 12 vývozov = doplatok 25,00 € - 2 osoby 12 vývozov = doplatok 10,00 € c) možnosť zakúpenia jedného vreca: - 1 vrece = 3,48 €