Jarné prázdniny - oznam

23. február 2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 26.02.2018 ( pondelok) do 02.03.2018 (piatok) sú Jarné prázdniny a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v pondelok 05.03.2018.