Krásne veľkonočné sviatky

13. apríl 2017

Keďže je to v našej moci, prajeme Vám k veľkej noci: veľa vône koláčov, veľa slušných šibačov, dobrej vodky do skleničky, dobrej vody zo studničky. Požehnané veľkonočné sviatky Vám všetkým praje kolektív zamestnancov obecného úradu.