Kosenie cintorína v obci Hromoš

Oznamujeme občanom, že od 4. mája 2021 začínajú pracovníci obecného úradu kosiť cintorín a to najprv starý/ okolo sv. chrámu a následne nový cintorín. Prosíme preto majiteľov hrobových miest ako aj príbuzných, aby si hroby následne vyčistili od trávy. Ďakujeme za porozumenie.