Medzinárodný deň starších osôb

Starnutie je biologický proces, ale zároveň aj daň za dlhý život. Problémy vyššieho veku súvisia predovšetkým s tým, že ubúdajú sily – telesné i duševné. Cieľom Medzinárodného dňa starších ľudí je zvýšiť povedomie o vplyve starnutia populácie a o potrebe zabezpečiť, aby ľudia mohli zostarnúť dôstojne a naďalej sa zapájať do spoločnosti ako občania s plnými právami. Pevne veríme, že pri svojej činnosti upriamite svoju pozornosť aj na vyššie uvedenú problematiku.