mesiac úcty k starším

12. november 2012

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Do našich okien zaklopal október, mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom. Ako prejav vďaky a úcty pripravili deti základnej a materskej školy kultúrne popoludnie pri príležitosti mesiaca venovaného našim dedkom a babičkám.