Mimoriadne vývozy prihláseným občanom obce Hromoš

Vývozy budú realizované vždy vo štvrtok. V prípade sviatkov a mimoriadnych udalostí sa môžu zmeniť dni vývozov s tým, že o tejto skutočnosti Vás budeme informovať. Dňa 16.3.2023 sa začínajú mimoriadne vývozy. Potom budú nasledovať v 15t, 19t., 23t, 27t., 31t., 35t.,39t., 43t., 47t., 51t.