Nahlasovanie domácich zabíjačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa oznamuje občanom – chovateľov zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu, aby nahlasovanie zabíjačiek pre súkromnú domácu spotrebu uvedených zvierat, chovatelia uskutočnili aspoň jeden pracovný deň vopred na mailovú adresu: podatelna.SL@svps.sk. Na túto mailovú adresu sa nahlasujú aj úhyny zvierat. Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.