O Z N A M

11. marec 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR týmto oznamuje občanom, že osoby, ktoré sa vrátili z pobytu v Číne, Kórei, Iráne a hlavne v Taliansku, aby bezprostredne po návrate dodržali DOMÁCU IZOLÁCIU počas karanténnej doby 14 dní. Je potrebné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Je potrebné zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštevy príbuzných, kultúrne alebo spoločenské akcie, športové a hromadné podujatia..), cestovania, účasti na výučbe a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie! Tel. kontakt na RÚVZ Stará Ľubovňa: 0902 197 145 alebo 0910 440 662