Oznam - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY - Základná škola

19. február 2018

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Hromoš od 20.02.2018 (utorok) do 23.02.2018 (piatok). Materská škola je v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny a zatvorená bude spoločne so základnou školou až v čase jarných prázdnin – od 26. 02. 2018 do 02.03. 2018.