Oznam gr.kat farskeho uradu:

13. október 2020

Milí bratia a sestry, nakoľko od 15.10. /štvrtok/ platí nariadenie o zákaze verejných bohoslužieb, liturgia , ktorá bola vyhlásená na štvrtok bude slávená už dnes o 15.00 hod. V nedeľu liturgia bude o 9.00 hod, ale už bez osobnej účasti veriacich. Môžete sa doma duchovne spojiť s kňazom, ktorý v daný čas slávi sv. liturgiu v chráme. Čo sa týka hramôt na dušičky, obnovovať si ich môžete u p.Márii Bebkovej č.d.40. Sláviť ich budeme začiatkom novembra. Vďaka za porozumenie. o.Pavol S.