OZNAM o prerušení distribúcie elektriny!

15. apríl 2020

Vážení občania, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude v našej obci prerušená dodávka elektriny pre č.d. 181 - 190, 195, 127 - 139, a to v termínoch : 4. máj 2020 od 08:10 h do 15:30 h 5. máj 2020 od 08:20 h do 15:30 h. Za porozumenie ďakujeme.