Riaditeľské voľno - ZŠ s MŠ

7. marec 2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hromoši oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v zmysle §150 ods.5 školského zákona udeľuje na deň 09.03.2018( piatok) r i a d i t e ľ s k é v o ľ n o z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny v obci). Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň bude uzatvorená aj prevádzka materskej školy a školskej jedálne.