Oznam - Veľkonočné prázdniny

27. marec 2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hromoš Vám oznamuje, že od 29.03.2018 ( štvrtok) do 03.04.2018 (utorok) sú Veľkonočné prázdniny a prevádzka základnej, materskej školy a Školskej jedálne bude prerušená z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie a prevádzka MŠ a ŠJ po prázdninách začne v stredu 04.04.2018.