Oznámenie o zriadení emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miest.volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Hromoš, 065 45 Hromoš č. 114, IČO: 00328809, v zastúpení starostom obce – Bc. Marošom Kočišom, Vám oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je zriadená emailová adresa : starosta@hromos.sk

K stiahnutiu