Pomoc pre Ukrajinu

V súčasnom období Ukrajina prežíva ťažké časy, a preto aj naša obec Hromoš s miestnou časťou Kozelec ponúka občanom Ukrajiny našu pomoc v tejto krízovej situácii, komunikujeme s organizáciami Spišskou katolíckou charitou, Dobrovoľným hasičským zborom okresu Stará Ľubovňa, o. z. Misia Nádej a Gréckokatolíckou charitou, ako aj dobrovoľníkmi ktorí sú priamo na hraniciach s Ukrajinou, ktorí koordinujú zabezpečovanie materiálnym vybavením, potravinami a hygienickými potrebami. Momentálne je potrebné : - Všetky trvanlivé potraviny určené k okamžitej spotrebe, - Zdravotnícky materiál : lekárničky, lieky na voľný predaj, obväzy, maste, vitamíny, - Jednorazové misky, príbory, poháre, taniere, servítky, vrecia do košov, hygienické potreby, - Deky na prikrytie - Rôzne spoločenské hry, farbičky, omaľovanky pre deti, ... - Drogériu, plienky, dámske vložky, toaletný papier, dezinfekciu, zubné kefky, zubné pasty Zbierka šatstva zatiaľ nie je potrebná. Zároveň hľadáme voľné ubytovacie kapacity, prípadne možnosti ubytovania v rodinách pre prijatie rodín z Ukrajiny. Zbierku realizujeme od dnes 2.3.2022 na obecnom úrade, takže ak chcete pomôcť , môžete doniesť materiálnu pomoc do vstupnej chodby obecného úradu tu v Hromoši – počas úradných hodín, alebo sa ozvať telefonický na obecný úrad a zamestnanec obecného úradu vyzdvihne materiál. Ďakujeme.
ukr - 776.53 kB