Porucha na verejnom vodovode

28. február 2017

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou pitnej vody je odstavený prívod vody pre rodinné domy od s.č. 38 po s.č. 79. Uvedené domy budú mať vodu spustenú ráno od 6.00.hod do 08.00.hod. a večer od 18.00 hod. do 20.00 hod. Zbytok obce je napájaný stále s 35ťkového vodojemu, preto dodávka vody pre ostatných občanov súvisí so silou tlaku vody v podtrubí. Ďakujeme za pochopenie.