Pozvánka

27. máj 2019

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja,Obec Hromoš Vás pozývajú na okresnú súťažnú prehliadku hudobného folklóru dospelých Spievajže si, spievaj, dňa 8.6.2019 Sobota o 14,00 hod. v Dome kultúry v Hromoši