Primičná omša Gorazda Tomáša Plavnického

23. november 2017

Pred pár týždňami sme mali mnohí tú milosť, že sme boli svedkami úžasnej duchovnej slávnosti, pri ktorej v Hradci Králové v katedrále Svätého Ducha, vkladaním rúk a modlitbou biskupa Jána Vokala prijal náš rodák Tomáš Plavnický kňazskú vysviacku. Dnes je táto radosť umocnená aj touto slávnostnou primičnou sv. omšou. Sme radí, že z našej obce pochádza ďalší kňaz a tak rozšíri počet kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti Plavnica, do ktorej patrí aj naša filiálka Hromoš. Tak ako Pán Ježiš povolal apoštolov, aby ho nasledovali, tak aj dnes Ježiš pozýva mladých: ,,Poď za mnou...“ Spomeňme si v modlitbách na všetkých kňazov a vyprosujme im milosti potrebné k ich službe a prosme Ježiša, aby aj dnes mladí ľudia odovzdali svoje životy Kristovi a nasledovali ho v úplnom zasvätení. My všetci sme na teba hrdí, tak ostaň stále naším rodákom, buď stále Hromošanom, rad sa tu vracaj, lebo tu sú tvoje korene.