Projekt Dátové centrum obcí a miest DCOM

4. júl 2018

Hlavným prínosom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) bude elektronizácia 138 služieb poskytovaných samosprávou. Pre verejnosť, občanov a podnikateľské subjekty, ako aj pre samotné obce a mestá, to znamená ľahšiu dostupnosť a rýchlejšie vybavenie agendy a služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje verejná správa. Projekt DCOM vytvára predpoklady na zvýšenie kvality služieb nielen v mestách, ale aj v menších obciach. Výhody elektronizácie pre obce a mestá: pripojenie na základné registre a informačné siete verejnej správy moderné IT vybavenie s technickou podporou a servisom vyššia kvalita služieb bez dodatočného navýšenia nákladov obcí transparentnosť úradných procesov a skrátenie času vybavovania úradnej agendy kompletná technická podpora – zabezpečenie migrácie dát a podpora prostredníctvom CallCentra moderné riešenie cez platformy Cloud a SaaS a úhrada len za využívané služby Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom. Poskytované elektronické služby a ich výhody pre občana a podnikateľa: non-stop online prístup: 24 hodín, 7 dní v týždni vybavenie agendy priamo od stola, z domu nižšia administratívna záťaž úradov ypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám samosprávy Elektronizácia služieb má výrazný vplyv na fungovanie verejnej správy na Slovensku. Prínos projektu pre verejnú správu: vytvára predpoklady pre efektívnu integráciu procesov s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a centrálnymi registrami vybudovaná centrálna infraštruktúra podporí investovanie do ďalšieho technického vybavenia samosprávy, do komunikačnej podpory, metodiky a postupov pri poskytovaní služieb umožní jednoduchšie sledovanie štatistických údajov a výstupov zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti spracovávaných dát Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zabezpečí efektívny spôsob zabezpečenia úrovne kvality služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom a podnikateľom.

K stiahnutiu

  • dcom Súbor pdf - (519.92 kB)