Sociálna poisťovňa

10. apríl 2020

Vážení občania, sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke zverejnila dôležité informácie a odpovede na vaše otázky, súvisiace s pandémiou koronavírusu. Takisto intenzívne pracuje na sprístupnení formulárov pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie teda nájdete na socpoist.sk