Registrácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

23. august 2018

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 201-2020 bola podaná žiadosť na rekonštrukciu Domu kultúry v Hromoši - interiér, s názvom projektu : "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš - Kultúrny dom". Žiadosť bola podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekcia projektových podpor, Ministerstvo životného prostredia.

K stiahnutiu