Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

30. marec 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol s účinnosťou od 30. marca 2020 o prerušení vyučovania až do odvolania a taktiež určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy. Celé rozhodnutie si prečítate v priloženom súbore.

K stiahnutiu