Správa k návrhu "Územný plán obce Bajerovce"

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o správe o hodnotení strategického dokumentu - návrh. Akékoľvek pripomienky môžte doručiť v písomnom stanovisku *Okresnému úradu Sabinov do 21 dní od jeho zverejnenia. Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Bajerovce" je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA

K stiahnutiu