Ukončenie školského roka

29. jún 2018

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2017/2018. Na dva mesiace sa zatvoria školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych. Slová vďaky a pochvaly vám, všetkým pedagogickým ako aj nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod škôl, kde naši žiaci navštevovali, nebol možný. Všetci si vážime vašu prácu. Prajeme všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.