UPOZORNENIE - čistička odpadových vôd, kanalizácia

14. august 2017

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové vody z kuchynských drezov a toaliet. Splachovaním vecí ktoré do kanalizácie nepatria (ako napr. detské plienky, hygienické vložky, vlhčené utierky a kuchynský odpad), vznikajú technické problémy - upchávanie a zanášanie čerpadiel, nádrží a potrubí a tým sa biologický proces stáva nefunkčný. Toto všetko vedie k zvyšovaniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa môže prejaviť na zvýšenom poplatku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody.