Užitočné informácie pre zamestnancov ZŠ a MŠ

26. marec 2020

Obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach, zamestnávateľ môže umožniť zamestnancom, ak to povaha ich práce umožňuje, prácu z domu (tzv. „home office“). Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností vzdelávanie, respektíve samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.
 
So zamestnancami, ktorí nie sú ani pedagogickými ani odbornými zamestnancami (tzv. nepedagogickí), ako sú napríklad upratovačka, školník, kuchárky, môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režim výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu tak, aby sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov na pracovisku, napríklad školníkovi riaditeľ nariadi kontrolu priestorov 2x do týždňa po jednej hodine, upratovačke nariadi upratanie budovy 2x do týždňa po jednej hodine, kuchárkam nariadi dezinfekciu kuchyne 2x do týždňa po jednej hodine.
 
Viac info nájdete v priloženom súbore. 

K stiahnutiu