Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebej komisie

21. august 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: sekretariat@hromos.sk