Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

27. apríl 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Starej Ľubovni vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 07.04.2020 od 8:00 hod. do odvolania.