VZN č. 5/2017 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie

Publikované: 12.12.2017 | Zobrazené: 244
Nastavenia cookies