Základné informácie o ZŚ HROMOŚ

8. november 2011

Typ školy: jednotriedna, riaditeľ školy : Mgr.Janka Salátková, adresa školy : ZŠ s MŠ Hromoš 29, 065 45, e-mailová adresa : zshromos@hromos.sk, telefón : 0524393650. Počet žiakov v ZŠ : 10, z toho 4 dievčatá, v MŠ : 10 detí, učiteľka v MŠ : Bc. Ivana Kočišová. Projekty : Infovek, Zdravá škola, Asekol, Modernizácia vzdelávania Vzdelávacie poukazy - Krúžok šikovných rúk - 10, Kultúrne poukazy -10 + 1 učiteľ. Vyučovanie cudzích jazykov : 3. a 4. ročník - nemecký jazyk. Vybavenie školy IKT - 10 počítačov, internet.