ZBER A SPRACOVANIE ELEKTROODPADU

9. apríl 2019

Zber elektro odpadu v našej obci, ktorý sa uskutoční dňa 16.4. 2019 (utorok) v čase o 8:00 hod. - 16. týždeň Prosíme o ospravedlnenie možného krátkeho meškania príchodu pracovníkov firmy H+EKO s.r.o.do obce. Pracovníci sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu, kde ich informujeme o všetkých uliciach. Následne na to pôjdu vykonať zber od domu k domu (priamo od obyvateľov) a až potom zozbierajú elektro odpad zo zberného miesta ak ho budete mať. Pracovníci majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU s logom spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle s ktorým elektro odpad zbierajú. Zabráni sa tak nelegálnemu odobraniu elektro odpadu neoprávnenými osobami či spoločnosťou.

K stiahnutiu