Materská škola

Október-mesiac úcty k starším
9.11.2011

Október-mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec pozvala našich spoluobčanov na kultúrne podujatie do sály KD v Hromoši . Je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.
V nedeľu 16.10.2011 to bol program zviazaný do krásnej kytice vďaky, ktorý pripravili deti zo Základnej a materskej školy, a mladé talenty z ľubovnianskeho ľudového súboru. Prítomným sa prihovoril starosta obce Maroš Kočiš a v mene vedenia obce úprimne poďakoval za ich celoživotnú prácu, že svojim dielom aj v našej obci prispeli k vybudovaniu všetkého, na čom stojí naša súčasnosť a poprial našim starším spoluobčanom pokojnú jeseň života v kruhu svojich najbližších.
Priestor na tomto stretnutí sme venovali jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2010 oslávili okrúhle životné jubileá a všetci pozvaní dostali malý darček v podobe čajov.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.
viac


Vianočná besiedka s Mikulášom
6.12.2010

Vianočná besiedka s Mikulášom

Ako každý rok tak aj tohto roku sme mali oslavu pred odchodom na Vianočné sviatky. Spoločne s deťmi sme ozdobili stromček, triedu a všetko bolo pripravené na oslavu. Hlavným hosťom bol samozrejme Mikuláš, pre ktorého si deti pripravili krátky program, ktorý bol plný kolied a vinšov viac


5.7.2010

Rozlúčková besiedka predškolákov

Pásmo zostavené zo všetkého čo sa deti v škôlke naučili spojené s malým pohostením a darčekom pre deti viac


Plavecký výcvik
5.7.2010

Plavecký výcvik

Pre školákov a predškolákov (príp. podľa záujmu i pre mladšie deti ) sme začiatkom septembra zorganizovali predplaveckú prípravu. Kurz sa konal na plavárni v Starej Ľubovni v spolupráci s odborne školenými inštruktormi, na výuku detí školského a predškolského veku. viac


5.6.2010

MDD

deň plný radosti, hry, zábavy a súťaže pre deti viac


Deň Matiek
10.5.2010

Deň Matiek

Tradičný kultúrny program pre mamičky k ich sviatku pripravujú p. učiteľky s deťmi .Deti vystúpia v kultúrnom dome v, ktorom aj obdarujú svoje mamičky. viac


Dopravná výchova
5.5.2010

Dopravná výchova

Rôznymi hravými formami venujeme stálu pozornosť dopravnej výchove k čomu patrí aj návšteva hasiča, alebo policajta. Vedieme deti k bezpečnosti na cestách. viac


Deň Narcisov
10.4.2010

Deň Narcisov

Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou viac


Chceme dýchať čistý vzduch
5.4.2010

Chceme dýchať čistý vzduch

Enviromentálna výchova pre deti predškolského veku, práca a dopĺňanie envirocentra, kútika prírody v MŠ. Deti sa súčasne zapoja aj do úpravy okolia Materskej školy, počas brigády deti vyzbierajú papieriky , vyčistia miesta, ktoré po zime zostali znečistené viac


Fašiangový karneval s ciganečkou a kovbojkou
25.2.2010

Fašiangový karneval s ciganečkou a kovbojkou

Studený mesiac február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov, pri ktorých žiaden žiačik neostane chladný. Tak tomu bolo aj 25.2.2011 v našej základnej a materskej škole. Chodby a triedy sa rozjasnili farebnými girlandami a balónmi, ožili veselými piesňami a naplnili sa prekrásnymi maskami. viac