Školstvo

Akutálne informácie
17.5.2017

Akutálne informácie

Aktutálne informácie z diania v Základnej škole s materskou školou nájdete na:
http://zshromos.edupage.org/ viac


Miss Bábika
12.2.2013

Miss Bábika

Súťaže sa zúčastnili dievčatá prvého, druhého a tretieho ročníka, ktoré súťažili v disciplínach predstavenie, prednes alebo spev, zručnosť pri obliekaní chorej bábiky. Porota v zložení Mgr. J. Salatková a Bc. I. Kočišová skonštatovala dobrú úroveň súťaže. Víťazky boli ocenené cenami a najlepšia „mamička“ Zuzanka Mačugová sa zúčastnila aj okresného kola v CV Č v Starej Ľubovni. viac


Fašiangový karneval
12.2.2013

Fašiangový karneval

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.“
Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: „že každý rok v tomto čase, karneval tu máme zase“. Keďže k ďalším ľudovým tradíciám po Vianociach patrí Fašiang (obdobie plesov a veselíc) a po ňom nasleduje tradičný pôst až do Veľkej noci, preto sme sa i my, v našej Základnej škole s materskou školou Hromoš rozhodli toto veselé obdobie ukončiť tradičným fašiangovým karnevalom. Všetky pani učiteľky ,deti a dokonca aj niektorý rodičia sa na chvíľu prezliekli do prekrásnych masiek , aby prežili spoločne jedno januárové dopoludnie. Stretli sa tu princezné s rôznymi rozprávkovými bytosťami, zvieratkami a inými postavičkami, aby sa spolu pri hudbe pobavili. Karnevalová veselica bola spestrená rôznymi súťažami, stoličkovým a balónovým tancom. V krátkych prestávkach boli všetci pozvaní na občerstvenie, pri ktorom nechýbalo ani sladké pohostenie.
O dobrú zábavu a pohostenie sa postaral kolektív Základnej a materskej školy, ktorému patrí veľká vďaka.
viac


mesiac úcty k starším
12.11.2012

mesiac úcty k starším

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Do našich okien zaklopal október, mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom. Ako prejav vďaky a úcty pripravili deti základnej a materskej školy kultúrne popoludnie pri príležitosti mesiaca venovaného našim dedkom a babičkám.
viac


Deň detí
5.6.2012

Deň detí

"Nech deň detí dnes aj do budúcnosti krásne svieti, aby bol navždy detský svet ako farebný, veľký kvet."
Od rána v našej základnej a materskej škole Hromoš bola určitá nedočkavosť a napätie. Tento deň nebol ako každý iný. Veď dnes nás čaká veľké prekvapenie. Z príležitosti Dňa detí k nám prišiel šašo- Jašo, ktorý si s nami zahral rôzne hry a doniesol nám darčeky . Spoločne sme prežili pekné dopoludnie a našli sme si nového priateľa.
Za dobrú náladu a veľa radosti môžeme poďakovať rodičom a aj pánovi starostovi Marošovi Kočišovi, ktorý deťom priniesol sladkosti a našiel si čas, aby sa s deťmi porozprával.
Celý týždeň sme mali naplánované rôzne aktivity /hry, súťaže a rôzne šašoviny/. Veď prečo by nemohol byť aj Týždeň detí. viac


Deň s policajtmi
5.6.2012

Deň s policajtmi

Dňa 5.6.2012 prišli do našej MŠ policajti v sprievode svojho verného pomocníka - psa. Prišli, aby nás oboznámili s prácou polície a psov pri zadržaní páchateľov ( zlodejov, narušiteľov zákona,utečencov a pod.), ale aj ich prácou pri záchrane ľudí pri zasypaní a pri hľadaní stratených ľudí. Policajti deťom predviedli špeciálny výcvik psa, jeho poslušnosť a reakcie na povely. Húkaním sirén a majákov nás síce trochu vyľakali, ale napravilo zaujímavé rozprávanie a ukážky pomôcok s ktorými policajti pracujú denne,aby ustrážili našu bezpečnosť.Na záver deti dostali darček, plyšovú zebričku pomocníčku a reflexné pásky , ktoré deťom sa páčili a preto policajtov odmenili potleskom.
Deťom zostalo veľa nových zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.
viac


5.6.2012

Deň matiek

„Skutočná mama sa z každej mamy stáva až vtedy,
keď dieťa rastie v jej duši, nie iba po jej boku...“
Dňa 27. mája sme spoločne s mamičkami oslávili krásny deň – DEŇ MATIEK. Básničky, pesničky, tanec detí zo základnej školy a materskej školy spríjemnili slnečné popoludnie nielen nám, ale hlavne našim mamičkám, babičkám a tiež pani učiteľkám. Ďalším spestrením zaujímavého popoludnia bolo aj príjemné vystúpenie chlapcov z folklórnej skupiny Ľubovnian, ktorý nás potešili pri príjemnom občerstvení chutným gulášom. Každá mamička odchádzala s kvetom a hrejivým pocitom, že pre nás je jediná na svete a že ju veľmi, veľmi ľúbime !!! viac


Október-mesiac úcty k starším
9.11.2011

Október-mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec pozvala našich spoluobčanov na kultúrne podujatie do sály KD v Hromoši . Je príjemné navzájom sa takto stretávať, vyjadriť úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.
V nedeľu 16.10.2011 to bol program zviazaný do krásnej kytice vďaky, ktorý pripravili deti zo Základnej a materskej školy, a mladé talenty z ľubovnianskeho ľudového súboru. Prítomným sa prihovoril starosta obce Maroš Kočiš a v mene vedenia obce úprimne poďakoval za ich celoživotnú prácu, že svojim dielom aj v našej obci prispeli k vybudovaniu všetkého, na čom stojí naša súčasnosť a poprial našim starším spoluobčanom pokojnú jeseň života v kruhu svojich najbližších.
Priestor na tomto stretnutí sme venovali jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2010 oslávili okrúhle životné jubileá a všetci pozvaní dostali malý darček v podobe čajov.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia, lásky, spokojnosti a aby prežili so svojimi najbližšími peknú jeseň života.
viac


Kultúrny program pre dôchodcov
9.11.2011

Kultúrny program pre dôchodcov

Žiaci ZŠ a deti MŠ pripravili kultúrny program pre dôchodcov obce, s ktorým vystúpili v miestnom kultúrom dome, kde sa dňa 16.10.2011 konalo slávnostné posedenie s dôchodcami, ktoré zorganizoval obecný úrad. viac


8.11.2011

Základné informácie o ZŚ HROMOŚ

Typ školy: jednotriedna, riaditeľ školy : Mgr.Janka Salátková, adresa školy : ZŠ s MŠ Hromoš 29, 065 45, e-mailová adresa : zshromos@hromos.sk, telefón : 0524393650.
Počet žiakov v ZŠ : 10, z toho 4 dievčatá, v MŠ : 10 detí, učiteľka v MŠ : Bc. Ivana Kočišová. Projekty : Infovek, Zdravá škola, Asekol, Modernizácia vzdelávania Vzdelávacie poukazy - Krúžok šikovných rúk - 10, Kultúrne poukazy -10 + 1 učiteľ. Vyučovanie cudzích jazykov : 3. a 4. ročník - nemecký jazyk. Vybavenie školy IKT - 10 počítačov, internet. viac