Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh VZN 4-2023 o miestnych daniach Hromoš 30.11.2023 VZN 4-2023 o miestnych daniach Hromoš - 658.41 kB
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 30.11.2023 2024-01 Plan HK - Hromos - 47.54 kB
Návrh rozpočtu 2024 30.11.2023
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2023 NÁVRH-Hromoš-VZN_2_2023-o_miestnom_poplatku - 233.94 kB
Modernizácia zariadenia kuchyne v Dome kultúry 27.11.2023
Návrh VZN 3/2023 o miestnej dani za psa 23.11.2023 VZN 3-2023 o miestnej dani za psa - 506.7 kB
Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce 10.11.2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce - 744.27 kB
Rekonštrukcia oporného múra na športovom ihrisku 27.09.2023 Správa o vyhodnotení realitácie prjektu - 178.01 kB
Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OZ 22.09.2023 Pozvánka-OZ-7 - 439.34 kB
Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky 18.09.2023 Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky - 321.11 kB
Voľba hlavného kontrolóra obce Hromoš 10.08.2023 Volba-hlavneho-kontrolora-Hromos-2023-vyhlasenie-web (2) - 20.94 kB
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ 02.08.2023 pozvanka-oz-6 - 439.42 kB
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 10.07.2023 pozvanka-oz-5 - 440.43 kB
Návrh VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 21.06.2023 VZN - 1-2023 - 626.42 kB
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ Hromoš 01.06.2023 Pozvánka OZ 4 - 90.5 kB
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 01.06.2023 Plán kontrolnej činnosti - 46.62 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2022 23.05.2023 zaverecny-ucet-za-rok-2022-final - 121.62 kB
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec 21.02.2023
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ 20.02.2023 Pozvánka-oz-3 - 438.26 kB
Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie 09.01.2023 plagat_PRV_A4-page-001 (3) - 163.62 kB