Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 211284 8.11.2012 chlorán sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 33812 8.11.2012 pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 37783432  189,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. 42090938  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297594617 4.12.2012 zemný plyn za november Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9744010560 4.12.2012 hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október T-Com Bratislava 35763469  56,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124279 4.12.2012 vývoz a znešk.odpadov za oktober EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 4.12.2012 elektrina-dodávka a distribúcia
za október
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1 373,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124267 4.12.2012 zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  26,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 120999 4.12.2012 zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt Elektro Alica, S.Ľ. 31004369  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 9235411 4.12.2012 internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 34849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012011 4.12.2012 dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica 36711489  12 234,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121928 4.12.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  164,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124490 4.12.2012 monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 22.12.2012 Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotin   0,00  
Detail Faktúra došlá 7267650324 15.1.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120565 15.1.2013 preprava autobusom Karosa,stojné JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa 36501522  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124562 15.1.2013 vývoz a znešk.odpadov za 11/2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745011512 15.1.2013 hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 T-Com Bratislava 35763469  42,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9238691 15.1.2013 internetové služby, Ferimex za l2/2012 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR