Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 130115 29.4.2013 opt.valec samsung, toner, kanc.potreby Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  264,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130025 29.4.2013 občerstvenie a strava Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa 33068135  70,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 130038 29.4.2013 maľovanky 8 ks, papier xerox Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  50,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 1303017 29.4.2013 reproduktor,konzola,kábel a montáž MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov 45352305  600,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 9249098 29.4.2013 internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130424 29.4.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2013 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303068 29.4.2013 inštalácia programov a update BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 130007 29.4.2013 rukavice,metla,lopata,furík Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2630124744 29.4.2013 Pravo pre ropo a obce IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava 31348262  43,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303292 29.4.2013 sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej...
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  299,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 31303001 29.4.2013 služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013
Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  1 187,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303311 29.4.2013 odhŕňanie snehu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica   27,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013016 29.4.2013 prac.monterky 3 ks Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa 34917250  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 29.4.2013 občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa...
Martin Pjura, Hromoš 106 34311220  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82013 29.4.2013 všeobecný materiál do spotreby Martin Žoldak, Plavnica 41 34915338  166,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30042013 30.4.2013 Zmluva o spolupráci Martin Kandráč 43431810   
Detail Faktúra došlá 7302703151 10.5.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  179,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1748930345 10.5.2013 hlasové služby - telefon Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  3,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0952013 10.5.2013 prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561,78 EUR