Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1212013 10.5.2013 prevadzkov. ver. vodovodu za II.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 stravné dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130229 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  235,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130916 10.5.2013 vývoz a zneš.odpadov za marec EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 oprava poruchy vodovodného potrubia Ľubomír Mojcher, Hromoš 85 34919511  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013042 10.5.2013 spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 Obec Ľubotín 00330035  62,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130226 10.5.2013 podanie občerstvenia Jednota dôchodcov Daniela Polomčaková Jedaleň Palma 34312056  82,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1050829938 10.5.2013 služby telefónne - mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  45,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131271 10.5.2013 služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  209,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 9252599 10.5.2013 internetové služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130350 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  151,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013029 10.5.2013 pracovná obuv Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa 34917250  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13001 10.5.2013 preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin 46407731  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013023 10.5.2013 servis PC, toner samsung BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  124,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 042013 10.5.2013 vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132246 10.5.2013 Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod tlačiva 17644429  19,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0231160805 10.5.2013 tel.služby pevná linka Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  33,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1306004 10.5.2013 za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 10.5.2013 elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1 481,00 EUR