Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201304337 10.5.2013 vývoz kontajnera Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  93,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 7257783132 13.6.2013 zemný plyn - zálohová úhrada Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 130012 13.6.2013 pracovné náradie, tráva parková Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  85,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131425 13.6.2013 vývoz a znešk.odpadov za 04 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  428,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013194 13.6.2013 rezanie kanc.papiera A4 Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052816390 13.6.2013 telefónne služby za 04 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 130018 13.6.2013 prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  115,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 130064 13.6.2013 kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  261,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305002 13.6.2013 update programu kons.uzavierka BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130521 13.6.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 5207419662 13.6.2013 za telefónne hovory pevná linka
za 05
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  24,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305373 13.6.2013 vývoz kontajnera 3 ks Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  256,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 130021 13.6.2013 min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  47,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131698 13.6.2013 vývoz a znešk. odpadov za 05 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 13.6.2013 toner konica minolta Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  31,00 EUR