Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201305436 13.6.2013 čajové kazety Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  41,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 201304022 13.6.2013 vývoz kontajnera 1 ks Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  105,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 13018 13.6.2013 oprava, olej Ján Mrug Plavnica 12 34918591  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1054402953 13.6.2013 tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  57,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.7.2013 Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným 31684319  5 329,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 10.7.2013 Dodatok č.3 k zmluve č. 20/2004 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, zmena cena diela W - Control, s.r.o. 36804207  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2013 10.7.2013 Zmluva o spolupráci, poskytnutie bezodplatne priestor pre umiestnenie Telekomunikačného... Martin Kandráč 43431810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 332/2013 5.8.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Faktúra došlá 9259545 7.8.2013 intern.služby
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 7.8.2013 tonery, xerox papier Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  129,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5211058054 7.8.2013 tel.služby-pevná linka Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  21,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131889 7.8.2013 vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  118,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51 7.8.2013 zástava zvislá, zástava EÚ Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice 14287315  53,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 152013 7.8.2013 funkcia preventivara PO r.2013 Andrej Kopčak,Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 nákup a výmena vodomerov v m.č.Kozelec Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa 44924577  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92013 7.8.2013 výmena bojlera,demontáž a montáž, Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa 44924577  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013073 7.8.2013 rukavice,lampa,kábel,servis píly Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa 34917250  170,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132047 7.8.2013 vývoz a znešk.odpadu
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 130041 7.8.2013 mal. a elktr. materiál Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  53,60 EUR