Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 062013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072013 7.8.2013 vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab 41517211  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7262824364 7.8.2013 dodávka plynu-záloha Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2192013 7.8.2013 prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1922013 7.8.2013 prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20135159 7.8.2013 vývoz kontajnera Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  174,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305449 7.8.2013 vývoz odpadu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  280,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 23072013 7.8.2013 tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 44189885  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132524 7.8.2013 zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  339,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 7.8.2013 publikácia Kontrola v obecnej samospráve RVC so sídl.v Štrbe 31954502  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130712 7.8.2013 elektrik.material Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S 31004369  120,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 9263072 7.8.2013 inter.služby Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  15,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 201307012 7.8.2013 update mzdová agenda MV 13.07 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 13041 7.8.2013 Materiál na kosenie Ján Mrug Plavnica 12 34918591  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14062013 7.8.2013 elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce
Martin Kyseľa, Plavnica 69 41571797  217,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 7.8.2013 elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1 481,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16082013 16.8.2013 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosence SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2013 19.9.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Zmluva Dodávateľská U1826/2013 11.12.2013 Licenčná zmluva MADE spol. s.r.o. 36041688