Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. N20200730001D08 21.11.2023 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 23/38/010/14 6.11.2023 Dohoda podľa § 10 UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 24.10.2023 Predaj pozemku Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 09/08/2023 9.8.2023 Predaj pozemkov Peter Fuchs a Anna Fuchsová    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva. 24.6.2023 Predaj pozemku Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o úvere č. 608/CC/23 21.6.2023 Zmluva o úvere a Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská DODATOK č. N20200730001D07 22.5.2023 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 1423463 3.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Faktúra došlá 10/2022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 11/2022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 122022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2023 2.2.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 22/38/012/24 10.1.2023 Dohoda UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o odchyte psov č. 2 1.1.2023 Odchyt psov Mgr Lenka Vašková 52353133   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.11.2022 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve Pavol Daňko    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 22-38-010-11 14.11.2022 Aktivačné práce UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. N20200730001D06 8.11.2022 Dodatok k zmluve o spolupráci. IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 21.10.2022 Dodatok 1 Pavol Daňko    
Detail Faktúra došlá 9/2022 3.10.2022 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 8/2022 3.10.2022 Došlé faktúry Faktúry došlé